لطفا تا انتها بخونيد
من يه آدمم
هم خوبم هم بد ، هم كار درست انجام دادم هم غلط،
هم راست گفتم هم دروغ...
امكان داره از كسي خوشم نياد يا حتي چهره كسي بهم انرژي منفي بده...
اما
اين كه من خوشم نمياد يا منفي ميگيرم يا نظر من اينه...
دليل بر درست بودنش نيست،
دليل بر بيان كردنش نيست...
اصلا چرا بايد راجع به هر چيزي نظر بدم،
بعدم بگم اين نظر منه...
اگه از عكس كسي ، تيپ كسي، رنگ لباسش، عقايدش، آهنگي كه خونده، فيلمي كه بازي كرده، عمل هايي كه رو صورتش انجام داده، مهمونياش، خوش گذرونياش، ماشين و پولش، رفتارش و حركاتش خوشم نمياد توي صفحه شخصيش نميرم... دنبالش نميكنم...
اينكه گلزار دلش خواسته آهنگ خونده، فرزاد فرزين فيلم بازي كرده به من چه ربطي داره...؟
به من چه پژمان جمشيدي تئاتر بازي كرده...
مهران مديري چرا هي ميگه جوج بزنيم با نوشابه...
به من چه مسعود فراستي از هيچ فيلمي خوشش نمياد...
اينكه چرا رامبد هي ميگه عاااااالي...
اينكه فلاني كه اين حرفارو ميزنه به نظرت تو خلوتش هم اينجوريه...؟
به من چه كي رستوران زده... پول داره يا كجا سفر رفته...
مگه ارث باباي منه...؟
زندگي خودشه
عقايد و تفكر خودشه...
چرا فكر ميكنم اين فقط عقايد و فكر منه كه درسته...
اگه اون ادم و كار هايي كه ميكنه و عقايدش رو اعصاب منه،
اين كه مشكل اون ادم نيست مشكل ظرفيت كم اعصاب منه...
نميگم چه عكس زشتي...
اه قيافشو همش عمله...
به من چه؟؟؟
هر كيو تو گور خودش ميخوابونن.
خيلي آدم باشم سعي ميكنم زندگي خودمو بسازم
اگه نظرم مثبته ميگم، اگه منفيه يا نميگم يا اگه طرف واسم مهمه قطعا شخصي به خودش ميگم نه تو جمع...
رفقا زندگي هر كس مال خودشه...
از ماها همين احترام ها ميمونه... زمين گرده، كسي رو به چيزي محكوم نكنيم كه عقربه هاي ساعت ميچرخن و سر خودمون مياد...
من مثبتم، از موفقيت و محبوبيت ديگران لذت ميبرم...
اينا جمله نيست... سبكِ
سبكِ زندگيِ ايمان سرورپور.
دم همتون گرم كه حرمت هارو نگه ميدارين.

ایمان سرورپور

+یه نگرش صحیح در استفاده از فضای مجازی

منبع : مثل سرو |318
برچسب ها : اينكه ,بازي ,نيست ,نمياد ,خوشم ,بازي كرده ,خوشم نمياد